Kullanım Koşulları

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ.

Bu Web Sitesini kullanmakla bu Kullanım Koşullan Sözleşmesini kabul etmektesiniz.

"www.psikiyatriasistanlari.com" Web Sitesine hoş geldiniz. Bu Web sitesi Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'ye aittir. Web sitesinin içeriği Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından sağlanmakla birlikte tüm operasyonel ve teknik yönetim Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır. Bu çok yönlü Web sitesi Türkiye'de resmi mercilerden gerekli izinleri almış sağlık hizmeti çalışanlarına yöneliktir. Bu Web sitesi ve içeriği Türkiye yasaları ve yönetmeliklerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. "www.psikiyatriasistanlari.com" web sitesinin interaktif bilgi paylaşımı sağlayan soru ve yorum kısımları; olası bir yan etki-güvenlik bilgisi/kalite şikayet bildirimi ve bilgi talebi açısından, değerlendirilerek; TC Sağlık Bakanlığı ve Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş prosedürlerinin bildirim gereklilikleri yerine getirilecektir.

1.Kabul

Bu Web sitesini kullanarak, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinde ("Sözleşme") açıklanan şartlar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş bu koşulları zaman zaman, gerekli gördükçe değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve geçerli oldukları tarihi her zaman web sitesindeki mevcut sözleşme içinde bildirilecektir. Bu sözleşmenin yürürlükte olan metnine her zaman bu Web sitesindeki herhangi bir sayfanın altındaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2.Kapsam

Bu Sözleşmede açıklanan kullanım koşulları, sadece sizin bu web sitesini kullanımınıza ilişkindir. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. başka web siteleri de işletmekte olup, bu web siteleri söz konusu sitelerde belirtilen özel koşullara tabidir.Bu Web sitesi video sunumlar, slaytlar, araçlar, başka eğitsel malzemeler, eğitim modülleri ve ürünlerin doküman broşürleri, ürün tanıtım filmleri gibi Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait görseller ve dokümanlar ve kaynaklar da dahil olmak üzere, sağlık hizmeti çalışanlarına yönelik pek çok hizmet ve bilgi içermektedir. Bu Web sitesinde yer alan tüm bilgiler, sadece Türkiye'de resmi mercilerden gerekli izinleri almış sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. Bu site içerinde yer verilen görüş, sunum ve eğitsel malzemelerin amacı, ziyaretçilerin/kullanıcıların kendi tıbbi görüşlerinin yerine geçmek değil sadece ziyaretçileri bilgilendirmektir. Bir sağlık mesleği mensubu, bu Web sitesinde sağlanan bilgileri değerlendirirken kendi mesleki bilgi ve tecrübelerini kullanmalıdır. Ayrıca, bir değerlendirme veya tedavi kararı alınırken başka mesleki kaynaklara ve referanslara da başvurulması tavsiye edilir. Burada yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım Sözleşme ve yürürlükte bulunan tüm ilgili yasalara tabidir.

3.Kişisel Sorumluluk

Bu Web sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı, mesleği ile ilgili beyanları da dahil olmak üzere, Web sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Ayrıca bu web sitesinde hakaret içeren veya suç unsuru taşıyan yazışmalar yapılmamalıdır. Bu tür yazışmalar siteden kaldırılacaktır. Bu tür yazışmalar yapılması halinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yazışmayı yapan kişi veya kişilere aittir.

4.Kayıt ve Gizlilik

Kayıt süreçleri ve kişisel bilgilerin nasıl korunduğu hakkında bilgi edinmek için lütfen İnternet Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

5.Üçüncü Şahıs ve İçerik

Bu Web sitesi üçüncü şahıslarca sunulan bilgileri de içermekte ve ayrıca başka web sitelerine de linkler sağlamaktadır. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., üçüncü şahıslarca sağlanan bilgilere ve linki verilen web sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedirler.

6.Fikri Mülkiyet Hakları

"www.psikiyatriasistanlari.com" adresinden yayınlanan bu Web sitesi, tüm sayfaları, web uygulaması yazılımı ve bu yazılımın ve site tasarımının içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir."Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanati ve Tic. A.Ş.'nin" sahibi olduğu, eserler, görseller, sunum ve eğitimler Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanati ve Tic. A.Ş'ye ait tüm içeriğin başta 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun hükümleri olmak üzere ve diğer mevzuat uyarınca tüm hakları saklıdır. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş 'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Bu web uygulaması içerisindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri kısmi ya da bütün olarak Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. (c) 2015 Her hakkı saklıdır.

7.Garantilerin Reddi

Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.bu Web sitesinde yer alan bilgilerin güvenilirliğinden emin olmak için makul önlemler almışlardır; bununla birlikte, bu Web sitesini kullanarak, burada sunulan ürünleri ve hizmetleri OLDUĞU GİBİ kabul etmektesiniz. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., bir sınırlama getirmeksizin, belirli bir maksat için uygunluğa veya mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine dair garantiler de dahil olmak üzere, bu Web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, eksiksizliği, güvenilirliği, uygulanabilirliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedirler. Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.., sağlanan bilgilerden ötürü hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

8.Sonuçlar

Bu Sözleşmenin koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş üyeliği askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. İhlaliniz başkalarına zarar verdiği takdirde tüm zarar, tazminat ve giderlere karşı Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'yi tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme'den veya bu Web sitesinin kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, öncelikle taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenmeye çalışılacak ihtilafın giderilememesi halinde uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Beyanı, Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. olarak bizim, bu web sitesini ziyaret eden kişilere ilişkin bilgileri toplama, tutma ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE TOPLANMASINI VE KULLANILMASINI DA ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ. BUNUN YANI SIRA, Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'nin,ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, BU GİZLİLİK POLİTİKASINI ZAMAN ZAMAN UYGUN GÖRECEĞİ BİÇİMDE DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ DÜZELTEBİLECEĞİNİ, YAYINDAN KALDIRABİLECEĞİNİ YA DA BAŞKA BİÇİMDE GÜNCELLEYEBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. Bununla birlikte kişisel bilgileriniz her zaman, bu bilgilerin alındığı tarihte geçerli olan Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Amacımız, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır. Bu veri toplama noktalarında, gerekirse verilerin ne amaçla toplandığına ilişkin başka açıklamalar da bulunabilecektir.

1. Gizlilik taahhüdü

"Kişisel Veriler" terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Genel olarak yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen Kişisel Verileri işleriz. Ancak, yasaların izin verdiği ölçüde ya da hukuki ya da cezai soruşturmalara destek olması açısından bilgileri daha ileri düzeyde işleme hakkımızı da saklı tutmaktayız. Bir sonraki bölümde Kişisel Verilerinizi nasıl ve ne zaman topladığımız açıklanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Kimliğinizi belirtmeksizin web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte web sitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için web sitemize üye olmanız gerekmekte olup, üyelik için Kişisel Verilerinizi bildirmeniz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, sizden istediğimiz bilgileri vermemeyi yeğlerseniz, bu sitenin sunduğu hizmetlere erişmeyeceksiniz, biz de sorgularınıza yanıt veremeyeceğiz. Kişisel Verilerinizi size ürün ve hizmet sunma, onayınız halinde ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünleri pazarlama amacıyla, koşulların açıkça gösterdiği başka amaçlarla ya da Kişisel Verilerinizi toplarken size bildireceğimiz amaçlarla sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

Kişisel Verilerinizi, bu Gizlilik Politikasında belirtilen iki firma dışındaki üçüncü şahıslara satmayacağız, açıklamayacağız ya da başka yollarla dağıtmayacağız. Kişisel Veriler, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da yasal sınırlar içinde hizmet sunma, bu web sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, pazarlama, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için bizim adımıza hareket eden üçüncü şahıslara da aktarılabilir. Söz konusu üçüncü şahıslar Kişisel Verileri yalnızca kararlaştırılan amaçlarla kullanma, Kişisel Verileri üçüncü şahıslara satmama ve yasaların gerektirdiği durumlar dışında, tarafımızca izin verildiği ya da bu Gizlilik Politikasında belirtildiği biçimiyle üçüncü şahıslarlara açıklamama konularında bizimle sözleşme yapmıştır. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının ve bunlarla bağlantılı müşteri verilerinin satılması, devir ve temlik edilmesi durumunda, sizden alınan Kişisel Veriler üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir ya da temlik edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını isteyeceğiz. Geçerli yasaların, mahkeme emirlerinin ya da hükümet eliyle yapılan yasal düzenlemelerin gerektirmesi halinde ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, düzeltme ya da itiraz hakkı

Kişisel Verilerin tarafımızca her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru ticari amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda makul düzeyde gerekmediği durumlar olursa, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Doğrudan elektronik pazarlama uygulamalarında, yasaların gerektirmesi durumunda size başka pazarlama malzemesi almamayı ya da almayı seçme yöntemi sunuyoruz. Bizimle bu yolla temas kurduğunuzda, lütfen bilgi verdiğiniz web sitesinin adresini ve düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini istediğiniz bilgilerin yanı sıra kimliğinize ilişkin doğru bilgileri belirtiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik ve gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak topladığımız Kişisel Verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için korunmalı veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde tasarlanmış önlemleri almaktayız

6. "Çerezler" ve internet etiketleri

Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, geldiğiniz web sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgileri toplayabilir, işleyebiliriz. Bu bilgiler tarafımızdan site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili pazar araştırmaları kapsamında kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının bilgisayarına kullanıcının alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini toplayan "çerezler" yerleştirebiliriz. "Çerez", tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza "çerez" girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme olanağınız olur. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf'ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, 'clear GIF', görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Kullandığımız teknoloji, ziyaretçilerin sitelerimize gösterdiği tepkiye, reklam kampanyalarımızın ne ölçüde etkili olduğunu (bir sayfanın kaç kez açıldığı, hangi bilgiye başvurulduğu dahil) ölçebilecek ve bu web sitesini sizin nasıl kullandığınızı değerlendirmemizi sağlayacak bir teknolojidir. Üçüncü şahıs durumundaki iş ortağımız ya da analitik web hizmeti veren iş ortağımız, anılan internet etiketlerinin/çerezlerin web sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçileri hakkında veri toplayabilmekte, web sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer sitelere linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; üçüncü şahısların web siteleri için geçerli değildir. Ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka web sitelerine ait linkler bulundurabiliriz. Amacımız, bu sitelerin en yüksek standartlardaki siteler olmasını sağlamaktır. Ne var ki, internetin yapısı nedeniyle linkini koyduğumuz web sitelerinin gizlilik standartları konusunda garanti veremiyoruz ve bu site dışındaki sitelerin içeriği konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz; bu Gizlilik Politikası, Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait olmayan ya da linkini koyduğumuz siteler için geçerli değildir.

Yasal Uyarı

"www.psikiyatriasistanlari.com" alan adlı web sitesi Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.tarafından hazırlanmıştır. Sitemizin amacı, yürürlükteki mevzuat uyarınca, hekimlerin uzmanlık alanlarında interaktif bilgi paylaşımını, çeşitli başlıklardaki eğitimlere ulaşmalarını sağlamak ve uzmanlık alanları hakkındaki genel bilgileri edinmelerini sağlayacak bir ortam yaratmaktır. Ancak, tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden, işbu web sitesinde yer alan bilgilerin her daim güncel kalması mümkün değildir. Site içeriğinin güncelliği, doğruluğu, tamlığı, herhangi bir amaca uygunluğuna dair herhangi bir garanti vermemekte, beyanda ve taahhütte bulunmamaktayız. Web sitemizde referansı verilerek sunulan her türlü bilgi, makale, medikal yayınla, soru, cevap ve bunlarla sınırlı olmaksızın hertür diğer belge ve bilgi ile ilgili cezai ve hukuki sorumluluk sözkonusu belgeyi yaratan kişiye aittir. Anılan belge ve bilgiler ile ilgili olarak Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Web sitemizden alınan veya indirilen bilgileri yalnızca kendi takdirinizle ve ayrıca her türlü sorumluluğun ve kullanımdan kaynaklanan sonuçların tarafınıza ait olması kayıt ve şartıyla kullanmayı kabul etmektesiniz. İşbu web sitesinde yer alan hiçbir ifade, herhangi bir öneri veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve herhangi bir karar alırken veya bir eylemde bulunurken bu web sitesine güvenerek hareket edilmemelidir. Aksine davranışlar nedeniyle oluşan sonuçlardan hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak harekete geçmeden önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

KULLANICI TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİ KULLANMA HAKKI

Üyelik sözleşmesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla web sitemize dahil edilmesi için niteliği ve amacı her ne olursa olsun, herhangi bir materyal sunduğunuz zaman, (i) söz konusu materyalin gizli addedilmemesini ve (ii) Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Şveya grup şirketlerine söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, ifşa etme, kopyalama, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir lisans vermeyi kabul etmiş olmaktasınız. Bu web sitesine dahil edilmesi için sunduğunuz materyalleri önceden ihbarda bulunmadan yalnızca kendi takdirimize dayanarak çıkarma veya silme hakkımızı saklı tutmaktayız. Internet sitesindeki bilgi ve verilerin 3. şahıs ya da kurumlarca kanuna aykırı bir şekilde değerlendirilmesi durumunda doğacak sonuçlardan Abdi İbrahim Otsuka İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ve Tazefikir İletişim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ VE İÇERİĞİ

Bu web sitesi, üçüncü şahıslara ait içerik (örn. makale, veri veya özetler) ve üçüncü şahıslara ait web sitelerine hiperlink içerebilir. Bu gibi üçüncü şahıs içeriğini ve bağlantılarını kullanıcılarımıza nezaketen sunmaktayız. Bu web sitesinde bahsedilen veya bu web sitesi üzerinden erişilen veya başka bir şekilde bu web sitesi üzerinde bulunan üçüncü şahıslara ait içerik veya web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır; bu nedenle, bu gibi üçüncü şahıslara ait web sitelerini veya İçeriğini onaylamamakta, desteklememekte, tavsiye etmemekte veya böyle web sitelerinin bulunabilirliğine dair bir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Özellikle, üçüncü şahıslara ait içeriğin (bu web sitesinde veya başka bir web sitesinde yayınlanan) herhangi bir şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair iddialardan kaynaklanan herhangi bir mesuliyeti veya söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinde veya içeriğinde yer alan herhangi bir bilgi veya görüşten kaynaklanan herhangi bir mesuliyeti üstlenmemekteyiz.

İNDİRİLEN YAZILIMLAR

İşbu web sitesinden indirilen yazılımların bilgisayarınızda kullanılmaya uygun olmasını ve virüs içermemesini sağlamalısınız. Bu konuda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Aynı zamanda, söz konusu yazılımlara ekli lisans şartlarına da uymak zorundasınız.

İŞBU WEB SİTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu web sitesinin veya işbu yasal bildirimin herhangi bir kısmını herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu yasal bildirimde yapılacak değişiklikler, işbu web sitesine bir sonraki girişinizden itibaren geçerli olacaktır. Yukarıdakilere bağlı kalmaksızın, işbu web sitesini güncel tutmakla yükümlü olmadığımızı belirtiriz. Web sitemizi kullanmanız ve/veya üye olmanız yukarıda yapılan yasal uyarıları okuyup, bu şartlar dahilinde web sitemizi kullanmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.